Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Dia:
Dilluns, 7 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00193/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional de Drogues de l'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00179/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Raquel Peyraube, assessora de la Secretaria Nacional de Drogues i de l'Institut de Regulació i Control del Cànnabis de l'Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00244/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'Antonio Escohotado, professor de filosofia i metodologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00176/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.