Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Dia:
Divendres, 28 d'octubre de 2016
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, directora de la Càtedra Extraordinària "Drogues Segle XXI" de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00178/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Xavier Sellart, cap de l'Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00198/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.