Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Dia:
Dilluns, 24 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Oriol Romaní, catedràtic d'antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00177/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Rafael Maldonado, catedràtic de farmacologia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00197/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de la secció sisena de l'Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00187/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid i codirector del Grup de Senyalització per Cannabinoides, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00173/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00186/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'Eva Labarta Ferrer, advocada penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00188/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència de Gabriel Miró, advocat especialitzat en dret penal i professor de criminologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00194/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.