Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Dia:
Dilluns, 17 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Institut Català de Farmacologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00175/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Xabier Arana, representant de l'Institut Basc de Criminologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00183/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Lídia Muñoz, regidora de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00180/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00196/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.