Grup de Treball sobre la Creació d'una Banca Pública Catalana

Dia:
Dimecres, 7 de juny de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia