Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Dia:
Divendres, 30 de setembre de 2016
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Renovables amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00112/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Pep Salas, en representació del Congrés RuralSmartGrids i del Congrés de l'Energia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00123/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00126/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00133/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Gustavo Duch Guillot, membre de Som lo que Sembrem, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00125/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Ricard Riol Jurado, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00116/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Oil Crash Observatory, CSIC-ICM, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00119/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència d'una representació del Reial Automòbil Club de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00141/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència d'una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00138/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència d'una representació de la Xarxa per la Sobirania Energètica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00120/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència de Josep Vila, de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00130/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en ponència d'una representació del Moviment per la Justícia Climàtica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00121/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació d'Empreses Elèctriques amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00155/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença en ponència d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00134/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.