Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Dia:
Dilluns, 26 de setembre de 2016
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00114/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Narcís Prat, catedràtic del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00124/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Josep Enric Llebot, catedràtic de física de matèria condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00153/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00140/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00156/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00135/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència de Llorenç Planagumà, coordinador del Centre de Sostenibilitat Territorial, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00129/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència de Lydia Chaparro Elias, membre d'ENT Environment & Management - Fundació ENT, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00127/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00131/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00137/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència d'una representació del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00148/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00139/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.