Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Dia:
Divendres, 23 de setembre de 2016
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació d'Indústria de Catalunya de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00113/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'Àngel López Rodríguez, director executiu de la plataforma Live, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00157/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00149/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència del director general del port de Barcelona amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00142/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació d'Amigos de la Tierra amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00144/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.