Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Dia:
Dilluns, 19 de setembre de 2016
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència

 • 2

  Nomenament del ponent relator

 • 3

  Compareixença en ponència d'Arnau Queralt Bassa, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00145/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Pep Puig, doctor enginyer industrial i president d'Eurosolar - Associació Europea per les Energies Renovables a Espanya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00151/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Pere Guerra, vocal de l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica a Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00147/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Víctor Cusí, president d'EolicCat - Associació Eòlica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 353-00152/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.