Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Dia:
Dimecres, 27 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia