Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Dia:
Dimecres, 30 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia