Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Dia:
Dimecres, 28 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia