Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Dia:
Dijous, 13 de setembre de 2018
Hora:
14:30h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de l'Intergrup (Tram. 413-00004/12)

  Mesa del Parlament

  .

 • 2

  Composició de l'Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles (Tram. 413-00004/12)

  Mesa del Parlament

  Elecció del coordinador o de la coordinadora.

 • 3

  Organització i funcionament de l'Intergrup