Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Dia:
Dimarts, 12 de juliol de 2016
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de l'Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles. (Tram. 413-00005/11)

  • 2

    Elecció del coordinador o de la coordinadora. (Tram. 413-00005/11)