Intergrup per Palestina

Dia:
Dijous, 15 de novembre de 2018
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de l'Intergrup per Palestina (Tram. 413-00005/12)

  Mesa del Parlament

  Constitució de l'Intergrup

 • 2

  Elecció del coordinador o de la coordinadora

 • 3

  Organització i funcionament de l'Intergrup