Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

Dia:
Dimarts, 20 de setembre de 2016
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Institut Català del Sòl amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 357-00014/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació

 • 2

  Compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 357-00017/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació

 • 3

  Compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 357-00016/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació