Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques

Dia:
Dilluns, 27 de juny de 2016
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia