Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques

Dia:
Dimecres, 13 d'abril de 2016
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges titulat "Les pistoles elèctriques com a dotació policial a Catalunya: elements per al debat" (Tram. 360-00006/11)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'Informe.

    (Informe: BOPC, 83, 22)