Mesa de la Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimarts, 22 de juny de 2021
Hora:
11:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i el pla de treball del departament (Tram. 354-00009/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Admissió a tràmit de la sol·licitud de sessió informativa.

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00012/13)

  Jaume Giró i Ribas, Conseller del Departament d'Economia i Hisenda

  Qualificació i admissió a tràmit.

  Jaume Giró i Ribas, Conseller del Departament d'Economia i Hisenda

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Treball Catalunya 2022 davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè presenti l'informe "Reset. Crida per reactivar el país" (Tram. 356-00017/13)

  J. Lluís Salvadó Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Qualificació i admissió a tràmit.

  J. Lluís Salvadó Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 • 4

  Ordenació dels treballs de la Comissió

 • 5

  Establiment del dia i de l'ordre del dia de la propera sessió de la comissió.