Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

Dia:
Dijous, 13 de juliol de 2017
Hora:
18:15h. En acabar la sessió plenària de la tarda
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Debat i votació de l'informe i de les conclusions i acord sobre la tramitació posterior (art. 65.3 RPC)

  • 2

    Informe de la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 260-00003/11)

    Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

    .