Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

Dia:
Dilluns, 19 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe de la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 260-00003/11)

    Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

    Debat i votació de la proposta d'informe.