Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

Dia:
Dilluns, 2 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 357-00069/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 357-00070/11)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

  Compareixença.