Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

Dia:
Dilluns, 4 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Vicenç Aguilera, president del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 357-00003/11)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Pacte per a la Indústria a Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 357-00005/11)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de la directora general d'Indústria davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 357-00004/11)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

  Compareixença.