Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

Dia:
Dilluns, 29 de febrer de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 394-00001/11)

    Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció

    Debat de la proposta.