Comissió d'Estudi del Procés Constituent

Dia:
Dimarts, 19 de juliol de 2016
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Aprovació de l'acta de la sessió anterior de la Comissió als efectes que determina l'article 80.2 del Reglament del Parlament

  • 2

    Informe de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent (Tram. 260-00001/11)

    Comissió d'Estudi del Procés Constituent

    Tramitació de l'informe i les conclusions de la comissió d'estudi.