Comissió d'Estudi del Procés Constituent

Dia:
Dimarts, 31 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Reinicia Catalunya davant la Comissió d'Estudi del Procés Constituent.

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença (*)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Drassanes per la República Catalana davant la Comissió d'Estudi del Procés Constituent.

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença

 • 3

  Compareixença d'una representació de Reinicia Catalunya davant la Comissió d'Estudi del Procés Constituent (Tram. 357-00122/11)

  Comissió d'Estudi del Procés Constituent

  Compareixença.

Nota: (*) El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença de Reinicia Catalunya.