Comissió d'Estudi del Procés Constituent

Dia:
Dimarts, 31 de maig de 2016
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: (*) El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença de Reinicia Catalunya.