Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Dia:
Dimarts, 22 de novembre de 2016
Hora:
15:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Elisa de la Nuez, advocada de l'Estat i membre de la fundació Hay Derecho, davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00297/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00210/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.