Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Dia:
Dimarts, 8 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Llorenç Maristany Badell, assessor fiscal i vicepresident de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00278/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00279/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.