Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Dia:
Dimarts, 19 de juliol de 2016
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Ampliació del Pla de Treball

  • 2

    Compareixença d'Emilio Sánchez Ulled, fiscal delegat contra la corrupció a Barcelona, davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00174/11)

    Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

    Compareixença.

Nota: Si és aprovada l'ampliació del Pla de Treball, el president, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar la compareixença del Sr. Emilio Sánchez Ulled, fiscal delegat contra la corrupció a Barcelona