Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Dia:
Dimarts, 7 de juny de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carme Coll, experta del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00098/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Teresa Ribas i Algueró, directora de l'Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00099/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.