Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Dia:
Dimarts, 12 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 406-00001/11)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o la secretària de la Comissió

 • 2

  Ampliació del Pla de Treball

 • 3

  Compareixença de Joan Queralt Jiménez, catedràtic de dret penal, davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00007/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de David Fernández i Ramos, expresident de la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00034/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Gemma Calvet i Barot, ponent de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00035/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.

Nota: Si és aprovada l'ampliació del Pla de Treball, el president, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar la compareixença del Sr. David Fernández i Ramos, expresident de la CIFEF i de la Sra. Gemma Calvet i Barot, directora de l'Agència de Transparència de l'AMB, com a punts 4 i 5 de l'ordre del dia.