Comissió de Seguretat Viària

Dia:
Dimarts, 26 de setembre de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre les campanyes d'estiu i la campanya "Visió zero" (Tram. 356-00766/11)

    Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.