Comissió de Seguretat Viària

Dia:
Dimarts, 22 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Celso Besolí, president de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils, davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre la relació entre el manteniment dels vehicles, les campanyes de seguretat i l'estat del parc mòbil actual amb la seguretat viària i sobre les activitats de la federació (Tram. 356-00338/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Ole Thornson, president de l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit, davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre les accions i estratègies necessàries per a la reducció de víctimes d'accidents i sobre les activitats de l'associació (Tram. 356-00339/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Bartolomé Vargas Cabrera, fiscal de sala coordinador de seguretat viària, davant la Comissió de Seguretat Viària perquè expliqui les línies estratègiques per a combatre l'accidentalitat viària (Tram. 356-00368/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Portaveus grups parlamentaris en la Comissió de Seguretat Viària; Matías Alonso Ruiz, del Portaveus grups parlamentaris en la Comissió de Seguretat Viària; Carles Castillo Rosique, del Portaveus grups parlamentaris en la Comissió de Seguretat Viària; Joan Giner Miguélez, del Portaveus grups parlamentaris en la Comissió de Seguretat Viària; Esperanza García González, del Portaveus grups parlamentaris en la Comissió de Seguretat Viària; Mireia Vehí i Cantenys, del Portaveus grups parlamentaris en la Comissió de Seguretat Viària

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió de Seguretat Viària perquè expliqui la previsió del Pla Neucat per a l'hivern (*) (Tram. 356-00376/11)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió de Seguretat Viària per a explicar la previsió del Pla Neucat (Tram. 357-00315/11)

  Comissió de Seguretat Viària

  Compareixença.

Nota: (*) El president proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure, si escau, la compareixença del director general de Protecció Civil perquè expliqui la previsió del Pla Neucat per a l'hivern.