Comissió de Seguretat Viària

Dia:
Dimarts, 26 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Seguretat Viària amb el conseller d'Interior sobre els objectius del Departament en matèria de seguretat viària (Tram. 355-00017/11)

  Jordi Jané i Guasch, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Stop Accidentes Catalunya davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre les activitats de l'associació (Tram. 356-00032/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre la circulació de megacamions (Tram. 356-00113/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.