Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dilluns, 15 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals de l'empresa paperera Sarrià, SL, de Sarrià de Ter (Tram. 250-00999/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 12; esmenes: BOPC, 479, 8)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els correbous i els actes festius amb els bous com a protagonistes (Tram. 250-00960/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 26)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la consideració de l'estació de vigilància atmosfèrica de Juneda com a estació de mesurament de l'impacte industrial i del trànsit (Tram. 250-00965/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 422, 22; esmenes: BOPC, 454, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'economia circular (Tram. 250-00981/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 50; esmenes: BOPC, 469, 19)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el millorament dels protocols d'actuació davant els atacs d'ossos (Tram. 250-00993/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 441, 5)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de polítiques actives de prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica (Tram. 250-00996/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 8; esmenes: BOPC, 479, 7)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'optimació energètica dels sistemes de reg i mecànica de fluids (Tram. 250-01045/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 18; esmenes: BOPC, 514, 14)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un estudi epidemiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i industrials de Tarragona (Tram. 250-01058/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 32; esmenes: BOPC, 514, 15)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el mal estat de l'aigua a la desembocadura de la riera del Vendrell (Tram. 250-01109/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 501, 32)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'una moratòria urgent per a nous projectes d'incineració de residus (Tram. 250-01152/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 22; esmenes: BOPC, 563, 6)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'afectació de la borrasca Gloria (Tram. 250-01160/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 529, 32; esmenes: BOPC, 563, 9)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la borrasca Gloria al delta de l'Ebre (Tram. 250-01161/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 529, 34; esmenes: BOPC, 563, 10)

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els efectes en el Besòs de l'incendi de l'empresa Derpin de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 354-00245/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els motius pels quals l'Agència Catalana de l'Aigua no va autoritzar l'obertura de les comportes dels embassaments del Ter davant els anuncis de fortes tempestes (Tram. 354-00249/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l'explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona (Tram. 356-00682/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les causes per les quals l'empresa Dictesa no va superar la inspecció mediambiental (Tram. 356-00703/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els motius pels quals l'Agència no va autoritzar l'obertura de les comportes dels embassaments del Ter davant els anuncis de fortes tempestes (Tram. 356-00704/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió de l'emergència causada pel temporal Gloria (Tram. 356-00708/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.