Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 20 de novembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable - Rezero davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a presentar l'informe "Catalunya cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la transició 2019" (Tram. 357-00408/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la Llei de residus de les Illes Balears (Tram. 357-00471/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del director de l'Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió del Govern per a buidar l'abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà) (Tram. 357-00472/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.