Convocatòria

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 3 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana (Tram. 357-00134/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana (Tram. 357-00135/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges (Tram. 250-00723/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 11; esmenes: BOPC, 319, 4)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma animalista Zoo XXI davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la iniciativa ciutadana que promou un canvi de model del Zoo de Barcelona (Tram. 356-00461/12)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de José Antonio Gago, director general de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les notícies relatives a les fuites a la central nuclear Vandellòs II (Tram. 356-00464/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.