Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dijous, 16 de maig de 2019
Hora:
09:45h. En acabar la sessió plenŕria
Lloc:
Sala 1

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural

  • 1.1

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Tčcnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00869/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrňnoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00872/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers de Forests a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00880/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audičncia en pončncia de Leo Bejarano, president del Col·legi d'Ambientňlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00956/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Ambientňlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01004/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audičncia en pončncia de Margarida Salvadó i Costa, en representació del Col·legi de Biňlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00957/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tčcnics Industrials de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00965/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00870/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00951/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00997/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00871/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00952/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00998/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Agrŕria de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00874/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut Agrícola de Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00875/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audičncia en pončncia de Baldiri Ros, en representació de l'Institut Agrícola Catalŕ de Sant Isidre, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00959/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00873/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00876/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Rovira, en representació del Consorci Forestal de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00953/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audičncia en comissió de Joan Rovira, en representació del Consorci Forestal de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00999/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00877/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.22

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació de Rematants i Serradors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00970/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.23

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut Catalŕ del Suro amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00878/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.24

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Centre de Recerca Ecolňgica i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00879/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.25

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Recerca d'Ecologia i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00966/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.26

   Proposta d'audičncia en comissió de Joan Pino Vilalta, director del Centre de Recerca Ecolňgica i Aplicacions Forestals de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01011/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.27

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre Tecnolňgic Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00967/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.28

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Centre de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00881/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.29

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Maria Vila d'Abadal i Serra, vicepresident del Centre de la Propietat Forestal, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00969/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.30

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Agrupació d'Agents Rurals de Catalunya de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00948/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.31

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Agrupació d'Agents Rurals de Catalunya de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01013/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.32

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Professional d'Agents Rurals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00949/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.33

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del col·lectiu Conservació.cat amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00950/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.34

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Conservació.cat - Col·lectiu de Professionals de la Conservació de la Natura de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00976/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.35

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Conservació.cat amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00995/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.36

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels presidents dels parcs naturals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00954/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.37

   Proposta d'audičncia en comissió de Narcís Coll, en representació dels presidents dels parcs naturals, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01000/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.38

   Proposta d'audičncia en comissió de Xavier Puig, en representació dels directors dels parcs naturals, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01001/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.39

   Proposta d'audičncia en pončncia de Mariŕ Martí Viudes, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00964/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.40

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00958/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.41

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marc Vilahur Chiaraviglio, president d'Obrador del Tercer Sector Ambiental, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00972/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.42

   Proposta d'audičncia en pončncia de Mireia Salazar Gabarró, responsable de l'ŕrea jurídica de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00973/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.43

   Proposta d'audičncia en comissió de Marc Vilahur, en representació de la Xarxa de Conservació de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01003/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.44

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marc Vilahur, en representació de la Xarxa Custňdia del Territori, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00955/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.45

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00960/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.46

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01005/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.47

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00961/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.48

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01006/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.49

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00962/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.50

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01007/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.51

   Proposta d'audičncia en pončncia de Martí Boada i Juncŕ, professor de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00963/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.52

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Sargatal Vicens, ornitňleg i naturalista, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00968/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.53

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Real, director de l'Equip de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00971/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.54

   Proposta d'audičncia en pončncia de Llorenç Planagumŕ Guŕrdia, coordinador tčcnic del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00974/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.55

   Proposta d'audičncia en comissió de Llorenç Planagumŕ, en representació del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01012/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.56

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Societat Catalana d'Educació Ambiental amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00975/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.57

   Proposta d'audičncia en comissió de Joandomčnec Ros i Aragončs, catedrŕtic de la Universitat de Barcelona i president del Consell de Protecció de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-00996/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.58

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Germain, en representació de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01002/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.59

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de membres de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autňnoma de Treballadors de Catalunya al comitč d'empresa de la Direcció General de Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01008/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.60

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Secció Sindical d'Agents Rurals de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autňnoma de Treballadors de l'Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01014/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.61

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Mallarach, consultor ambiental, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01009/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.62

   Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Xavier Sans Serra, director de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 352-01010/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Proposició de llei de creació de l'Agčncia de Patrimoni Natural (Tram. 202-00036/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Nomenament de la Pončncia

  (Text presentat: BOPC, 231, 73)