Convocatòria

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 5 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el reglament dels centres d'acollida d'animals abandonats (Tram. 250-00589/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 68)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la zona nord de Girona (Tram. 250-00663/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 49; esmenes: BOPC, 291, 25)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'aparició de partícules de polietilè a la platja de la Pineda, de Vila-seca (Tram. 250-00697/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 273, 41; esmenes: BOPC, 307, 3)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el dipòsit controlat de la vall d'en Joan, al massís del Garraf (Tram. 250-00700/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 273, 45; esmenes: BOPC, 307, 3)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges (Tram. 250-00723/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 11; esmenes: BOPC, 319, 4)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la Llei de residus de les Illes Balears (Tram. 356-00361/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Eloi Badia Casas, vicepresident de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de liquidació de l'empresa mixta Aigües de Barcelona (Tram. 356-00380/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió del Govern per a buidar l'abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà) (Tram. 356-00396/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa de Conservació de la Natura davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Tram. 356-00402/12)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Tram. 356-00403/12)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Centre per a la Sostenibilitat Territorial davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Tram. 356-00404/12)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Tram. 356-00405/12)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Conservació Natura Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Tram. 356-00406/12)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caça davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació del sector i la problemàtica de la caça d'ocells (Tram. 356-00409/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora Catalana contra la Incineració davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi els problemes de contaminació de l'aire derivats de les activitats d'incineració (Tram. 356-00435/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Mercè Conesa i Pagès, presidenta del Port de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures per a impulsar un pla d'implantació d'energies renovables (Tram. 356-00437/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Cruset i Domènech, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures per a impulsar un pla d'implantació d'energies renovables (Tram. 356-00438/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Ribera Digna davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el projecte de l'abocador que es vol construir a Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) (Tram. 356-00450/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.