Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 13 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de la Universitat Pompeu Fabra i director del projecte Ariadna, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el projecte Ariadna (Tram. 357-00048/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire (Tram. 250-00342/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 30; esmenes: BOPC, 177, 47)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'espai d'interès natural de Gallecs (Tram. 250-00443/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 194, 24; esmenes: BOPC, 230, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia (Tram. 250-00446/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 194, 29)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la conscienciació sobre els efectes i l'impacte en el medi ambient de l'abús del plàstic (Tram. 250-00473/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 33; esmenes: BOPC, 234, 3)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les emissions de les grans instal·lacions de combustió (Tram. 250-00474/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 34; esmenes: BOPC, 234, 3)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00020/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00021/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Santiago Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00022/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00023/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00029/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00030/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00031/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Elsa Artadi i Vila, excàrrec del Departament d'Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00032/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00033/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable - Rezero davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè presenti l'informe "Catalunya cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la transició 2019" (Tram. 356-00334/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.