Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 13 de febrer de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió de la fauna salvatge, especialment dels ossos, al Pirineu (Tram. 357-00133/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la zonificació de la fracturació hidràulica (Tram. 250-00260/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 77; esmenes: BOPC, 152, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'abocador de Fígols (Tram. 250-00264/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 83; esmenes: BOPC, 152, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aplicació dels protocols previstos sobre la captura i la retirada de l'ós Goiat (Tram. 250-00284/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 126, 80)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la informació i la localització dels ossos del Pirineu (Tram. 250-00311/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 81; esmenes: BOPC, 177, 47)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els motius pels quals la Generalitat ha renunciat a assumir la representació de les comunitats autònomes als consells de ministres de la Unió Europea en el primer semestre del 2019 (Tram. 354-00076/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00020/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00021/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Santiago Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00022/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00023/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00029/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00030/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00031/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Elsa Artadi i Vila, excàrrec del Departament d'Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00032/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00033/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Salvem Salau davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els riscos del projecte miner al Pallars Sobirà (Tram. 356-00237/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de la segona extracció de fangs contaminants de l'embassament de Flix (Tram. 356-00248/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del director del Zoo de Barcelona davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els nous models de zoològics (Tram. 356-00275/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a la Llista de patrimoni mundial de la UNESCO davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el paisatge agrícola de la muntanya mediterrània del Priorat, el Montsant i Siurana (Tram. 356-00276/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.