Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 14 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (Tram. 410-00008/12)

  Ratificació del president proposat per a la Comissió

 • 2

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'increment de la tarifa de l'aigua per al 2018 (Tram. 250-00052/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 28, 43)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el rebuig de l'increment de les tarifes de l'aigua (Tram. 250-00073/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 6; esmenes: BOPC, 120, 15)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les poblacions de cigonyes (Tram. 250-00079/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 38, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la pedrera de Malacara, a Estaràs (Tram. 250-00090/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 19)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la limitació d'estris de plàstic d'un sol ús (Tram. 250-00144/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 12; esmenes: BOPC, 120, 26)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la protecció del corall vermell (Tram. 250-00151/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 5; esmenes: BOPC, 120, 29)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el control dels centres d'acollida d'animals de companyia (Tram. 250-00175/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 84, 20)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la dispensació d'aigua gratuïta en bars, restaurants i equipaments públics (Tram. 250-00227/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 42; esmenes: BOPC, 152, 9)

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00020/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00021/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Santiago Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00022/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d'aigua a l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00023/12)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00029/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00030/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00031/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'Elsa Artadi i Vila, excàrrec del Departament d'Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00032/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00033/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'organització no governamental Retorna davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el sistema de dipòsit d'envasos (Tram. 356-00141/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió de la fauna salvatge, especialment dels ossos, al Pirineu (Tram. 356-00151/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00053/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00054/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l'empresa Acciona per la resolució del contracte d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00055/12)

  Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Salvem Salau davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els riscos del projecte miner al Pallars Sobirà (Tram. 356-00237/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana (Tram. 356-00238/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana (Tram. 356-00239/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.