Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 10 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i l'afectació en la seguretat viària (Tram. 250-00840/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 34; esmenes: BOPC, 375, 27)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela putorius) (Tram. 250-00870/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 345, 27; esmenes: BOPC, 383, 59)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el tancament de la central nuclear de Santa María de Garoña (Tram. 250-00898/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 352, 42)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la Universitat de Saragossa i expert en economia de l'aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el segrest dels sediments i les mesures per a restablir l'equilibri natural del delta de l'Ebre (Tram. 356-00612/11)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l'equilibri natural del delta de l'Ebre (Tram. 356-00613/11)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Josep Bertomeu, representant de la plataforma Campanya pels Sediments, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l'equilibri natural del delta de l'Ebre (Tram. 356-00614/11)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l'equilibri natural del delta de l'Ebre (Tram. 356-00615/11)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomàs, representant de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l'equilibri natural del delta de l'Ebre (Tram. 356-00616/11)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.