Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 19 d'abril de 2017
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a presentar el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (Tram. 357-00354/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Estratègia Catalana Residu Zero davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar el fonament i la conveniència d'una llei de prevenció dels residus i per a l'ús eficient dels recursos (Tram. 357-00352/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.