Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 1 de març de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de Residus de la Garrotxa (Tram. 250-00765/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 34)

 • 2

  Control del compliment de la Resolució 81/XI, sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat (Tram. 290-00069/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Criteri de la Comissió sobre el compliment.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'estratègia del Govern amb relació a la biodiversitat (Tram. 355-00059/11)

  Josep Rull i Andreu, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

  Sessió informativa.

 • 4

  Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar de les accions per a mitigar la contaminació de l'aire a l'àrea de Barcelona (Tram. 357-00351/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.