Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 1 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona (Tram. 250-00627/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 245, 26; esmenes: BOPC, 290, 76)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 6 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00725/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 174)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 7 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00726/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 175)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 13 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00732/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 181)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 14 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00733/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 182)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 15 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00734/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 183)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Salvador Fernández Capo, president del consell directiu de Ciment Català, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació del sector (Tram. 356-00445/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.