Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 20 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l'Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, perquè informi sobre el procés i el pla de descontaminació i restauració que ha de portar a terme Ercros als sòls industrials de Flix (Tram. 356-00154/11)

  Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell Superior d'Investigacions Científiques i expert en geoquímica orgànica ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui l'eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d'Ercros a Flix (Tram. 356-00261/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora en ciència i tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d'una tesi sobre la planta química de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui l'eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d'Ercros a Flix (Tram. 356-00262/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Marc Mur Bagés, alcalde de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi les demandes de l'Ajuntament amb relació a la contaminació dels sòls dels terrenys d'Ercros (Tram. 356-00263/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la situació de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 357-00049/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'Eloi Badia, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00071/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Sergi Alegre, regidor de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i responsable de l'Empresa Municipal d'Aigües, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00086/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00087/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Lluc V. Pelàez, exbatlle de Figaró-Montmany, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00075/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Francisco Rodríguez, en representació de la Taula de l'Aigua de Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00070/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Joan Gaya, enginyer consultor i exgerent del Consorci per a la Gestió d'Aigües de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00084/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Sunyer Deu, especialista en epidemiologia ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l'empresa Ercros a Flix (Tram. 356-00281/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Sierra Llopart, membre de la Unitat de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l'empresa Ercros a Flix (Tram. 356-00282/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Esther Martí i Vergé, membre de la Unitat de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l'empresa Ercros a Flix (Tram. 356-00283/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.