Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de Territori i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00080/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00082/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Pablo Herráez, director de l'Assessoria Jurídica de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00088/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Luis Babiano, gerent de l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Abastament i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 353-00077/11)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera (Tram. 250-00235/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 43; esmenes: BOPC, 128, 20)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d'Ossó de Sió (Tram. 250-00296/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 104, 56)

 • 7

  Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de mosquits (Tram. 250-00338/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 35)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies d'Aitona (Tram. 250-00346/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 43)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca negra a les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00362/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 43)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la prohibició del glifosat i altres herbicides de síntesi (Tram. 250-00382/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 122, 62)

 • 11

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 202-00001/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Nomenament de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 12, 3)

 • 12

  Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 200-00001/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 66, 10)

 • 13

  Projecte de llei del canvi climàtic

  • 13.1

   Proposta de compareixença de Joaquín Nieto, director de l'Organització Internacional del Treball d'Espanya i Portugal, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00174/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.2

   Proposta de compareixença de Teresa Ribera, directora de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals de París i exsecretària d'Estat de Canvi Climàtic del 2008 al 2011, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00175/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.3

   Proposta de compareixença de Yayo Herrero, directora de la Fundación Benéfico-social Hogar del Empleado, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00176/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.4

   Proposta de compareixença de Mar García, secretària general del Partit Verd Europeu, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00177/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.5

   Proposta de compareixença de Carlos Bravo, coordinador del Secretariat Tècnic Alianza Mar Blava i membre de l'Associació Salvia Team, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00178/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.6

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Renovables amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00179/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.7

   Proposta de compareixença de Javier Pacheco, secretari general de la Federació d'Indústria de Catalunya de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00180/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.8

   Proposta de compareixença de Carles Riba, professor titular del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya i president del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00181/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.9

   Proposta de compareixença de Salvador Milà, exconseller de Medi Ambient i Habitatge, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00182/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.10

   Proposta de compareixença de Cote Romero, membre de Nuevo Modelo Energético, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00183/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.11

   Proposta de compareixença de Ricard Riol Jurado, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00184/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.12

   Proposta de compareixença de Javier Guzmán, en representació d'Enginyeria sense Fronteres, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00185/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.13

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Estudi Ramon Folch amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00186/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.14

   Proposta de compareixença d'Eduard Furró, membre de la Junta del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00187/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.15

   Proposta de compareixença de Jordi Solé Ollé, membre de l'Oil Crash Observatory, CSIC-ICM, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00188/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.16

   Proposta de compareixença d'Alfons Pérez, membre de la Xarxa per la sobirania energètica, per l'entitat Observatori del Deute en la Globalització, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00189/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.17

   Proposta de compareixença de Maria Vives Ingla, membre del Moviment per la Justícia Climàtica, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00190/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.18

   Proposta de compareixença de Gita Parihar, membre de Friends of Earth Legal Advice Line, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00191/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.19

   Proposta de compareixença de Pep Salas, membre del Congrés d'Energia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00192/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.20

   Proposta de compareixença de Narcís Prat, catedràtic del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00193/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.21

   Proposta de compareixença de Gustavo Duch Guillot, membre de Som lo que Sembrem, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00194/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.22

   Proposta de compareixença de Maria García, membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00195/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.23

   Proposta de compareixença de Lydia Chaparro, membre d'Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00196/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.24

   Proposta de compareixença de Martí Rosas Casals, de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00197/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.25

   Proposta de compareixença de Pablo Cotarelo, membre d'Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00198/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.26

   Proposta de compareixença de Joaquim Pérez, membre de la plataforma Aigua és Vida, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00199/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.27

   Proposta de compareixença de Llorenç Planagumà, coordinador del Centre de Sostenibilitat Territorial, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00200/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.28

   Proposta de compareixença de Josep Vila, de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00201/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.29

   Proposta de compareixença d'Antonio María Turiel Martínez, en representació d'Oil Crash Observatory, CSIC-ICM, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00202/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.30

   Proposta de compareixença d'Alfons Pérez, membre de la Xarxa per la sobirania energètica, per l'entitat Observatori del Deute en la Globalització, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00203/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.31

   Proposta de compareixença de Lourdes Berdié, en representació del Moviment per la Justícia Climàtica, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00204/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.32

   Proposta de compareixença de Sònia Garcia Esteban, en representació del Moviment per la Justícia Climàtica, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00205/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.33

   Proposta de compareixença de Maria Vives Ingla, en representació del Moviment per la Justícia Climàtica, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00206/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.34

   Proposta de compareixença de Gita Parihar, en representació de Friends of Earth, d'Anglaterra, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00207/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.35

   Proposta de compareixença de Pep Salas, en representació del Congrés RuralSmartGrids i del Congrés d'Energia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00208/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.36

   Proposta de compareixença de Narcís Prat, catedràtic del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00209/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.37

   Proposta de compareixença de Gustavo Duch Guillot, en representació de Som lo que Sembrem, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00210/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.38

   Proposta de compareixença de Maria García, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00211/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.39

   Proposta de compareixença de Lydia Chaparro, en representació d'Environment & Management (ENT), amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00212/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.40

   Proposta de compareixença de Josep Escarrà, vicepresident del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya i portaveu del Grup d'Energia i Canvi Climàtic, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00213/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.41

   Proposta de compareixença de Ferran Puig Vilar, enginyer superior de telecomunicacions, periodista i divulgador científic, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00214/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.42

   Proposta de compareixença de Tom Kucharz, periodista, politòleg i investigador social, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00215/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.43

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00221/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.44

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00222/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.45

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00223/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.46

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00224/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.47

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00225/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.48

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00226/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.49

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Arquebisbat de Barcelona amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00227/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.50

   Proposta de compareixença d'una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00228/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.51

   Proposta de compareixença d'una representació d'Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00229/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.52

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00230/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.53

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00231/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.54

   Proposta de compareixença d'una representació del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00232/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.55

   Proposta de compareixença d'una representació del Clúster de la Moto amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00233/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.56

   Proposta de compareixença d'una representació del Reial Automòbil Club de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00234/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.57

   Proposta de compareixença del director general del port de Barcelona amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00235/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.58

   Proposta de compareixença de la directora de l'aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00236/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.59

   Proposta de compareixença de Liliane Spendeler, secretària general d'Amics de la Terra, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00237/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.60

   Proposta de compareixença de Jordi Ortega, membre del Grup de Recerca del Canvi Climàtic i la Sostenibilitat de la Universidad Carlos III, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00238/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.61

   Proposta de compareixença de Teresa Ribera, directora de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00239/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.62

   Proposta de compareixença de Domingo Jiménez Beltran, president de la Fundació Renovables, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00240/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.63

   Proposta de compareixença d'Arnau Queralt Bassa, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00241/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.64

   Proposta de compareixença de Martí Boada, doctor en ciències ambientals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00242/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.65

   Proposta de compareixença de Mariano Marzo Carpio, catedràtic d'estratigrafia i professor de recursos energètics de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00243/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.66

   Proposta de compareixença de Jordi Solé Ollé, membre de l'Oil Crash Observatory, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00244/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.67

   Proposta de compareixença d'Alfons Pérez, membre de la Xarxa per la sobirania energètica de l'Observatori del Deute en la Globalització, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00245/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.68

   Proposta de compareixença de Lourdes Berdié, membre del Moviment per la Justícia Climàtica, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00246/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.69

   Proposta de compareixença de Pep Salas, enginyer agrònom, en representació del Congrés Rural Smart Grids, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00247/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.70

   Proposta de compareixença de Narcís Prat, catedràtic del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00248/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.71

   Proposta de compareixença de Maria Garcia, membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00249/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.72

   Proposta de compareixença de Lydia Chaparro, membre d'ENT, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00250/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.73

   Proposta de compareixença de Martí Rosas Casals, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00251/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.74

   Proposta de compareixença de Pere Guerra, en representació de l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica (Anpier), amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00252/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.75

   Proposta de compareixença de Lluís Ignasi Fontanals, expert en resiliència, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00253/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.76

   Proposta de compareixença de Joan Bech, president de l'Associació Catalana de Meteorologia, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00254/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.77

   Proposta de compareixença de Carme Garcia Lorés, exalcaldessa de Rubí i promotora del projecte Rubí Brilla, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00255/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.78

   Proposta de compareixença d'Albert Mitjà, president del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00256/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.79

   Proposta de compareixença d'una representació d'Unesa - Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00257/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.80

   Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00258/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.81

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00259/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.82

   Proposta de compareixença de Miguel Agustín Torres, president de Bodegas Torres, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00260/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.83

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00264/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.84

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00265/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.85

   Proposta de compareixença d'una representació d'Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00266/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.86

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00267/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.87

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Cugat del Vallès amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00268/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.88

   Proposta de compareixença d'una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00269/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.89

   Proposta de compareixença d'una representació de la Institució Altempordanesa per a l'Estudi i Defensa de la Natura - Salvem l'Empordà amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00270/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.90

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit - Secció Afectats per Accidents de Trànsit amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00271/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.91

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00272/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.92

   Proposta de compareixença d'una representació del Moviment per la Justícia Climàtica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00273/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.93

   Proposta de compareixença d'una representació d'Aigua és Vida amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00274/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.94

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa per la sobirania energètica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00275/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.95

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00276/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.96

   Proposta de compareixença d'una representació del Foro de la Industria Nuclear Española amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00277/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.97

   Proposta de compareixença d'Hèctor de Prado Herrero, en representació d'Amigos de la Tierra, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00278/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.98

   Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00280/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.99

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00281/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.100

   Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00282/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.101

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Agrícola amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00283/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.102

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00284/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.103

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00285/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.104

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00286/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.105

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00287/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.106

   Proposta de compareixença d'una representació del Reial Automòbil Club de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00288/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.107

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00289/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.108

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00290/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.109

   Proposta de compareixença d'una representació del Moviment per la Justícia Climàtica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00291/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.110

   Proposta de compareixença d'una representació d'Ecoembres amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00292/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.111

   Proposta de compareixença d'una representació d'Ecovidrio amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00293/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.112

   Proposta de compareixença de Pep Puig, doctor enginyer industrial i president d'Eurosolar - Associació Europea per les Energies Renovables a Espanya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00294/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.113

   Proposta de compareixença de Pere Guerra, vocal de l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica a Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00295/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.114

   Proposta de compareixença de Víctor Cusí, president d'EolicCat - Associació Eòlica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00296/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.115

   Proposta de compareixença de Marta Guadalupe, investigadora del Departament d'Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals de la Universitat de Vic, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00297/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.116

   Proposta de compareixença de Ramon Folch, doctor en biologia i fundador de l'Estudi Ramon Folch, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00298/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.117

   Proposta de compareixença de Josep Enric Llebot, catedràtic de física de matèria condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00299/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.118

   Proposta de compareixença de Manola Brunet, directora del Centre de Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00300/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.119

   Proposta de compareixença d'una representació de Som Energia amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00301/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.120

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses Elèctriques amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00302/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.121

   Proposta de compareixença de Javier Martín Vide, catedràtic de geografia física de la Universitat de Barcelona i climatòleg, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00303/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.122

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00304/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.123

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00305/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.124

   Proposta de compareixença de Francesc Ribera, en representació del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00306/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 13.125

   Proposta de compareixença de Ramon Pruneda, coordinador del Projecte LIVE, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic (Tram. 352-00307/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.