Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 13 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 250-00025/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 21; esmenes: BOPC, 60, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la gestió de l'aigua (Tram. 250-00042/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 21, 17; esmenes: BOPC, 69, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona (Tram. 250-00050/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 25, 21; esmenes: BOPC, 69, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la neteja del llit del riu Ripoll al pas per Ripollet (Tram. 250-00124/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 29; esmenes: BOPC, 87, 16)

 • 5

  Proposta de resolució de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la Conca de l'Ebre (Tram. 250-00127/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 55, 31)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat (Tram. 250-00169/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 66, 65; esmenes: BOPC, 98, 24)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la investigació de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la privatització d'Aigües Ter Llobregat a través de l'empresa Acciona (Tram. 354-00036/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a les irregularitats en la gestió d'Acciona a Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00037/11)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el contingut de l'informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00040/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'Informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l'empresa concessionària d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00055/11)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a les irregularitats en la gestió d'Acciona a Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00038/11)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la investigació de l'Oficina amb relació a la privatització d'Aigües Ter Llobregat a través de l'empresa Acciona (Tram. 356-00010/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a les irregularitats en la gestió d'Acciona a Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00019/11)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l'empresa concessionària d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00088/11)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Corella Hurtado, directora general de l'Àrea de Control d'Infraestructures Aigua i Serveis, d'Acciona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l'informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00021/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Vicente Santamaría de Paredes Castillo, administrador d'Acciona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l'informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00022/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l'informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00023/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00080/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l'informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00024/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Aigua és Vida davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l'informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00025/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació General del Treball davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l'informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00026/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Diego Moxó i Güell, gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè valori l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d'Aigües Ter Llobregat per Acciona i informi sobre les mesures previstes per a seguir-ne les recomanacions (Tram. 356-00027/11)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè valori l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d'Aigües Ter Llobregat per Acciona i informi sobre les mesures previstes per a seguir-ne les recomanacions (Tram. 356-00028/11)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè doni explicacions sobre l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d'Aigües Ter Llobregat per Acciona (Tram. 356-00050/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació de l'empresa Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00079/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa

  • 26.1

   Proposta de compareixença de Pau Ortínez, en representació d'Aigua és Vida - Anoia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00062/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.2

   Proposta de compareixença de Míriam Planas, en representació d'Enginyers sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00063/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.3

   Proposta de compareixença de Miguel Gilabert, en representació d'Aigua és Vida Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00064/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.4

   Proposta de compareixença de Josep Raventós, regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00065/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.5

   Proposta de compareixença de Moisès Subirana, assessor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00066/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.6

   Proposta de compareixença de Francisco Rodríguez, en representació de la Taula de Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00067/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.7

   Proposta de compareixença de Joaquim Pérez, en representació d'Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00068/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.8

   Proposta de compareixença d'Eloi Badia, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00069/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.9

   Proposta de compareixença de Fernando Urruticoechea, economista i interventor general municipal de l'Ajuntament d'Oriola, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00070/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.10

   Proposta de compareixença de Daniel Boix, professor de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00071/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.11

   Proposta de compareixença de Jordi Colomer i Missé, assessor tècnic de serveis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00072/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.12

   Proposta de compareixença d'Albert Testart, gerent del Consorci per a la Gestió d'Aigües de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00073/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.13

   Proposta de compareixença de Joan Gaya, exgerent del Consorci per a la Gestió d'Aigües de Catalunya i comissionat d'Aigua a Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00074/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.14

   Proposta de compareixença d'Enrique Gómez, tècnic a Arenys de Munt, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00075/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.15

   Proposta de compareixença d'Alfons Molons, president de GUSAM - Aigües d'Arenys, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00076/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.16

   Proposta de compareixença de Jaume Solà, exdirector de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00077/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.17

   Proposta de compareixença de Lluís Ridao, gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00078/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.18

   Proposta de compareixença de Jordi Molist, cap de l'Àrea Abastament d'Aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00079/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.19

   Proposta de compareixença d'Ermengol Gassiot, en representació de la Confederació General del Treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00080/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.20

   Proposta de compareixença de Sergi Solà, president del Grup de Defensa del Ter, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00081/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.21

   Proposta de compareixença de Marc Candela, batlle de Martorelles, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00082/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.22

   Proposta de compareixença de Jordi Delgado, regidor de Montornès del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00083/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.23

   Proposta de compareixença de Fabià Díaz-Cortés, regidor de Barberà del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00084/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.24

   Proposta de compareixença d'Alba Soria, en representació de COP - Compromís per Ripollet, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00085/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.25

   Proposta de compareixença de Lluc V. Pelàez, batlle de Figaró-Montmany, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00086/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.26

   Proposta de compareixença d'Hug March, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i del Grup d'aigua del Col·legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00087/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.27

   Proposta de compareixença de Jaime Morell, en representació de l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Abastiment i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00088/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.28

   Proposta de compareixença de Luis Babiano, gerent de l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Abastament i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00089/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.29

   Proposta de compareixença de Joan Arévalo, en representació de la Comunitat Minera Olesana, la Cooperativa de l'Aigua, d'Olesa de Montserrat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00090/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.30

   Proposta de compareixença de Pedro Rosselló, batlle de Manacor i responsable de les àrees de Batllia i Medi Ambient, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00091/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.31

   Proposta de compareixença de Francisco López, en representació de la Coordinadora de l'Aigua de Xerès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00092/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.32

   Proposta de compareixença d'Emilio Pachón, gerent de Aguas del Huesna, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00093/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.33

   Proposta de compareixença de Bruno Nguyen, director d'operacions d'Eau de Paris, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00094/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.34

   Proposta de compareixença d'Anne Le Strat, impulsora del projecte de remunicipalització de París, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00095/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.35

   Proposta de compareixença d'Abel Dumont, en representació d'Eau Secours 34, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00096/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.36

   Proposta de compareixença de Dorothea Haerlin, en representació de Berliner Wasserstich, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00097/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.37

   Proposta de compareixença de Christa Hecht, gerent de Allianz der Öffentlichen Wasserwirtschaft, e.V., amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00098/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.38

   Proposta de compareixença de David McDonald, professor de la Queen's University Canada i codirector del Municipal Services Project, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00099/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.39

   Proposta de compareixença de Christophe Lime, en representació de France Eau Publique, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00100/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.40

   Proposta de compareixença d'Antoni Sala, exgerent d'Aigües Ter Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00101/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.41

   Proposta de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i exgerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00102/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.42

   Proposta de compareixença de Diego Moxó Güell, gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00103/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.43

   Proposta de compareixença de José Miguel Diéguez, exdirector d'Explotació de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00104/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.44

   Proposta de compareixença de Pau Villòria, secretari general de Cultura i ex-secretari general de Territori, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00105/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.45

   Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma Aigua és Vida amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00106/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.46

   Proposta de compareixença de Toni Martos, en representació de la Consultoria Efial, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00107/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.47

   Proposta de compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00136/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.48

   Proposta de compareixença de Juan Antonio Gallo Sallent, president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00137/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.49

   Proposta de compareixença de Josep Antoni Rosell, exdirector d'Infraestructures de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00138/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.50

   Proposta de compareixença d'Albert Farreras, cap de la Divisió d'Obres Hidràuliques d'Infraestructures de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00139/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.51

   Proposta de compareixença d'una representació d'Acciona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00140/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.52

   Proposta de compareixença d'una representació de la Societat General d'Aigües de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00141/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.53

   Proposta de compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de Territori i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00142/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.54

   Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00143/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.55

   Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d'Aigües de Catalunya i exregidor de l'Ajuntament de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00144/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.56

   Proposta de compareixença de Quim Pérez, portaveu de la plataforma Aigua és Vida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00145/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.57

   Proposta de compareixença de Moisès Sobirana, conseller de l'empresa mixta Aigües de Barcelona - Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00146/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.58

   Proposta de compareixença de Jaume Solà, exdirector de l'Agència Catalana de l'Aigua i expresident d'Aigües Ter Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00147/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.59

   Proposta de compareixença d'Antoni Sala, exgerent d'Aigües Ter Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00148/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.60

   Proposta de compareixença de Janet Sanz, vicepresidenta de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00149/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.61

   Proposta de compareixença de Sergi Alegre, regidor de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i responsable de l'Empresa Municipal d'Aigües, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00150/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.62

   Proposta de compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00151/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.63

   Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma Aigua és Vida amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00152/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.64

   Proposta de compareixença de Pablo Herráez, director de l'Assessoria Jurídica de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00153/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.65

   Proposta de compareixença de Josep Puxeu, ex-secretari d'estat d'Agricultura i Medi Ambient, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00154/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.66

   Proposta de compareixença de Xavier Amorós, gerent del Clúster Català de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00155/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.67

   Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d'Aigües de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00156/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.68

   Proposta de compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00157/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.69

   Proposta de compareixença de José María Gimeno Feliu, director de l'Observatori de Contractació Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00158/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.70

   Proposta de compareixença de Luis Babiano, gerent de l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Abastament i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00159/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.71

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00160/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 26.72

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (Tram. 352-00161/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.