Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dilluns, 22 de febrer de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00016/11)

    Josep Rull i Andreu, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

    Sessió informativa.

Nota: tal com es va proposar i acordar en la reunió de la Mesa i Portaveus de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del 3 de febrer de 2016, i amb l'autorització de la Mesa del Parlament de 16 de febrer i la conformitat del conseller, aquesta sessió es tindrà de forma conjunta amb la Comissió de Territori.